צור עמנו קשר:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קורס יזמות נדל"ן מורחב

 
 

למי מתאים הקורס

הקורס מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי הנדל"ן, ליזום ולבצע עסקאות נדל"ן החל ברכישת דירה, שיפוץ דירה או ייזום פרויקטים בנדל"ן.
 

מתכונת הקורס

תוכנית הלימודים הייחודית כוללת השתלמות בת 35 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד, פעם או פעמיים בשבוע בהתאם למסלול הלימודים. הקורס כולל יישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.
 

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים הנה יישומית ופרקטית כוללת בין היתר את נושאי הלימוד הבאים:
יסודות הנדל"ן
מבוא לעולם הנדל"ן (מרצה אקמי)
סקירה כלכלית של שוק הנדל"ן בארץ ובעולם, האם יש בועת נדל"ן?

מושגי יסוד בנדל"ן (שמאי)
סקירת נכסי נדל"ן
מושגי יסוד במקרקעין
עקרונות התכנון והבנייה
מוסדות התכנון והבנייה

סוגיות משפטיות
(עו"ד)
עקרונות משפטיים בהסכמי נדל"ן
הסכמי מכר ורכש
הסכמי שכירות והשכרה
הסכמי חכירה
פסיקות משפטיות בנדל"ן

מושגי יסודות הנדל"ן (אדריכל)
עקרונות התכנון והבנייה בישראל
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965
תוכנית מתאר מקומית/ מפורטת + תשריט תב"ע לדוגמא
מהי תוכנית ומה מטרתה? תמ"א-תוכנית מתאר ארצית
פרקי התקנות השונים בחוק

השקעות בנדל"ן א'
תכנון הבנייה (שמאי)
תמ"א ותוכנית מתאר מקומית
תכנית בניין עיר
מפת ייעודי קרקע וטבלת זכויות
השבחה וירידת ערך

השבחות נכסים (אדריכל)
בחינת כדאיות השבחה בנכסים
איתור נכסים בעלי פוטניציאל עודף
יחסי ברוטו נטו בנכסים
תמחור עלויות שיפוץ וחומרי גלם
ניהול הפרוייקט וכתבי כמויות

השקעות בנדל"ן (שמאי)
הפשרת קרקעות חקלאיות
הערכת שמאות לנכסי נדל"ן
דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר
שווי קרקע ספקולטיבית

רישוי איחוד חלקות (אדריכל)
איחוד חלקות - בהסכמה או שלא בהסכמת בעלים, ההליך ברשויות השונות
הליך הרישוי, המקרים בהם יידרש היתר בניה
אגרות בניה - ואגרות והיטלי פיתוח- מהם?
בתים משותפים, איחוד של חלקות, פיצול או חלוקה, מחיקת שעבודים

איתור ליקויי בנייה (מהנדס אזרחי)
חוק מכר דירות
עריכת סקר סביבתי
ליקוי בנייה נפוצים
קרינה אלקטרומגנטית
רטיבות, קרינה, חיפויים, ושלד
חשמל, אקוסטיקה, קורוזיה

ניהול פרויקטים והכרת חומרי גמר (אדריכל)
התקשרות עם ספקים וקבלנים
ניהול תקציבים
ידיעה בבחירת חומרי גמר
אלמנטים מיוחדים של קונסטרוקציה
חתימת הסכמים עם קבלני משנה ובעלי מקצוע

מימון ומיסוי פרויקטים בנדל"ן
תכנית עסקית לפרויקט (מרכז אקדמאי)
בנייה והצגה של תכנית עסקית בנדל"ן
בחינת כדאיות של פרויקטים בנדל"ן
ניהול מו"מ אפקטיבי בנדל"ן (מומחה בניהול מו"מ)
טקטיקות ואסטרטגיות
טיפול בהתנגדויות וסגירה

היבטי מיסוי ביזמות נדל"ן (עו"ד)
מס שבח
היטל השבחה
מס רכישה
מס ערך מוסף
פטורים במיסוי מקרקעין

מקורות מימון וניהול פרויקטים מול הבנק דיון וניתוח מטלת מימון (בנקאי)
תכנון משכנתאות
ריבית אפקטיבית וחישובי ריבית
תנאים לאישור משכנתאות
ריבית קבועה, משתנה ובסיסי הצמדה
לוחות סילוקין
בניית תמהיל משכנתאות

מצגות ביניים השקעה בנדל"ן ללא הון עצמי וקריאת חוזים חוויתית (מרכז אקדמי)
הערכת פרוייקטים בנדל"ן של הסטודנטים
השקעות בנדל"ן ללא הון עצמי

השקעות בנדל"ן ב'
השקעות נדל"ן בחו"ל (יזם)
סקירת משבר הנדלן בארה"ב
נדל"ן פרטי ומסחרי בארה"ב
רכישות מבנקים וכונסי נכסים
תשואות ברוטו ונטו
שיפוץ, מימון ומיסוי
ערים בארה"ב

סוגיות משפטיות בנדל"ן ב' (עו"ד)
בדיקות תכנוניות
בדיקות קנייניות
זכויות של צדדים שלישיים
דמי מפתח

הצגת מערכות התכנון (שמאי)
הפקעה
איחוד חלקות
רישוי והיתרי בנייה
הקלות ושימוש חורג
פיצולי דירות
רכוש משותף
פטרים והנחות
מנהל מקרקעי ישראל

קבוצות רכישה/פינוי בינוי/תמ"א 38 (יזם)
קבוצות רכישה
קבוצות רוכשים
תמ"א 1/2 38
פינוי בינוי

הערכת שווי נדל"ן ונדל"ן מסחרי (שמאי)
נדל"ן מסחרי
יחסי חזית עומק
חישובי תשואה בנדל"ן מסחרי

מפגש עם יזם אורח (מרכז אקדמי)
פרזנטציות בהשקעות נדל"ן

תמ"א 38
התחדשות עירונית ופינוי בינוי

מבוא לעולם התמ"א (אדריכל)
רקע תכנוני ומשפטי
סקירה על התכנית כולל שינויים, תיקון 1 ותיקון 2
רקע שוק, ניתוח רשויות מקומיות, תמורות בשוק וגופי מימון

תכנון אדריכלי (אדריכל)

מורכבות תכנונית בראי רשויות מקומיות ופתרוניה
תהליך היתר בנייה ומורכבויותיו
מטלה לדוגמא

פינוי בינוי
(אדריכל)
שלבי יצירת עסקה של פינוי בינוי
תהליך מימוש התכנית ברשויות השונות

תמ"א בראי היזם (מנכ"ל חברת בנייה - יזם)
ניתוח פרויקט קונקרטי
התנהלות חוזית
בחינת כדאיות כלכלית
מימון בנקאי
ערבויות חוק המכר
מעורבות הבנק בפרויקט

היבט משפטי (עו"ד)
בדיקות משפטיות מקדימות
דרכים לביצוע התקשרות ראשונית עם דיירים
דגשים בעסקת תמ"א 38 (1) ו- (2)
עקרונות לניהול משא ומתן משפטי
ייפוי כוח - חשיבותם ומשמעויותיהם
היבטים משפטיים של ליווי פיננסי כולל פרויקטים ללא ליוויניתוח משפטי של מנגנוני הפיקוח ועוד


תכנון קונסטרוקטיבי (קונסטרוקטור)
רקע תכנוני - הנדסי
הצגת עקרונות החיזוק ההנדסי - תקן 413
הצגת מקרים ופתרונות - תכנון קונסטרוקטיבי - תמ"א
תכנון תמ"א 38 - הריסה ובנייה מחדש

היבט אדריכלי (אדריכל)
תמ"א בראי הרשויות המקומיות
עקרונות ומדיניות
יצירת מסגרת תכנונית תוך ראייה מערכתית להתחדשות עירונית


היבט פרסומי (מנכ"ל משרד פירסום)
מהו מיתוג? מהי חשיבותו לכל מוצר בהתמקדות נדל"נית?
מיתוג ודגשים למשרד מכירות
תכנון קונספט שיווקי
מהי הדמיה? (כולל דוגמאות)

היבט יזמי (יזם)
ביצוע פרויקט תמ"א 38 - מורכבות בתוספת בנייה על הקיים
מורכבות ביצוע בפרויקט הריסה ובנייה.

היבט משפטי (עו"ד)
פינוי בינוי בראי משפטי והסכמי
עריכת חוזים בעסקת פינוי בינוי והיבטי מיסוי
הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות
שלבים משפטיים לגבי מכירת דירות בפרויקטים של תמ"א

מיסוי מקרקעין (עו"ד)
מיסוי פרויקט תמ"א 38 - בעסקת תוספת על הקיים
מיסוי פרויקט תמ"א 38 - בעסקת הריסה ובנייה
סוגיות מיסוי שבח, היטלי השבחה, מס רכישה בעסקאות התחדשות עירונית.

שלבי פרסום פרויקט (מנכ"ל חברת פרסום)
בניית תמהיל מדיה לפרויקט (תמחור + גאנט)
מבוא למדיה - דגשים לבנייה ועיצוב מודעה

אתר בנייה (יזם)
סיור באתר תמ"א 38
למידה בשטח - אתר בנייה

ארגז כלים ליזמים (יזם)
ארגז הכלים לבוגר לקראת צעדים ראשונים בעולם התמ"א
מסמכים פיננסיים
מסמכים מסחריים

יזם אורח (רכז אקדמי)
הצגת מטלות הסטודנטים
ניתוח העבודות בראי כלכלי, תכנוני ושיווקי


 
בית הספר ליזמות עסקית הנו בית הספר היחיד בארץ היוצא מתוך משרד רואי חשבון ומשלב בתוכנית הלימודים פרקטיקה מעשית ומרצים בעלי ניסיון מקצועי רב.

תוכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד רואי חשבון מועלם ומועלם, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומעסיק כ-50 עובדים בשלוחות המשרד שברמת גן, בכפר סבא ובירושלים.

מתוך מטרה להקל על היזמים, היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות.

 

ללא תשלום נוסף:

חונכות אישית של רואה חשבון או כלכלן ליזם במשך כל תקופת הלימודים ועוד תקופה של חצי שנה מהקמת העסק, וללא מגבלת שעות. הליווי כולל הכוונה מקצועית באיתור עסקאות נדל"ן, ליווי בניהול מו"מ עם בנק למשכנתאות ובחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בנדל"ן לקראת ההשקעה.
פתיחת תיקים. חינם. בכל רשויות המס לפעילות הנדל"ן. הטבה בשווי 1,000 ש"ח.
שרותי הנהלת חשבונות ודיווחים חודשיים במשך חצי שנה. חינם. הטבה בשווי 3,000-9,000 ש"ח.
בחינת התכנית פיננסית לפרויקטים בתחום הנדל"ן.
ליווי היזם בגיוס הון בנקאי.

תעודת גמר

תעודת גמר מטעם בית הספר ליזמות תוענק לכל יזם שיעמוד בחובות הנוכחות ובכל מטלות הקורס.
בברכה

YZM בית הספר ליזמות עסקית