צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אם אני מקים שותפות, כיצד אירשם עם שותפי?

 
אם מוקמת שותפות בין שני אנשים או יותר, על כל השותפים להגיע למשרד, וכל אחד יביא עמו את תעודת הזהות שלו.

כמו כן עליהם להציג חוזה רכישת העסק או חוזה שכירות מבוייל של העסק.

אם השותפות רשומה ברשם השותפויות, יש להביא אישור ממנו על הרישום.

על השותפים למנות מתוכם נציג אחד של השותפות, אשר יפעל בשמה בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.