צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם אוכל למסור מס' תיבת דואר (ת"ד) ככתובת עסק?

 
ת"ד אינה יכולה להיות "כתובת" העסק.

הכתובת חייבת להיות מלאה ומפורטת, ורק בנוסף, תוכל לציין ת"ד לצורכי התכתבות.

אנא דאג לכך שיהיו סימנים מזהים ברורים במקום העסק, כדי שהדוור לא יתקשה במסירת הדואר.