צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם אפשר להרשם למע"מ באמצעות מייצג?

 
כן, הנך רשאי להירשם למע"מ באמצעות מייצג, שהוא עו"ד, רואה-חשבון, או יועץ מס מוסמך לעניין מע"מ.

עליך לתת למייצג ייפוי-כוח על מנת שיוכל לבצע את הרישום במקומך.
אולם גם במקרה זה, עליך לחתום אישית על טופס הרישום.