צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם עלי לקבל דבר-מה מהמשרד לאחר הרישום?

 
לאחר הרישום תקבל אישור על רישומך.

בטופס האישור יירשם מספר העוסק שקיבלת, וסיווגך - עוסק מורשה, או עוסק פטור (תלוי במהות העיסוק ובגובה מחזור-העסקאות השנתי - ראה הסברים בהמשך).

כמו כן יימסר לך טופס לדיווח ראשון ויוסבר לך אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (גם עניין זה נקבע לפי גובה מחזור-העסקאות).