צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המס ומועד החיוב

 
מי חייב במס ערך מוסף?

במכירה - החייב במס הוא המוכר.
בשירות - החייב במס הוא נותן השירות.

לפי מה נקבע המס?

המס מחושב בשיעור קבוע, ממחיר העיסקה.
מחירה של העיסקה יהיה כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח - לרבות כל ההוצאות החלות על העיסקה.
במקרה של עיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), המחיר הקובע לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או ערך העלות + הרווח המקובל בענף.

מתי חל מועד החיוב במס?

ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הסחורה או מתן השירות. תוך שבועיים ממועד זה הינך חייב להוציא חשבונית.
עם זאת יש עסקאות, שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו יש להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום התשלום.
בין העוסקים שעסקאותיהם הן מהסוג הזה מצויים: בעלי מקצועות חופשיים, קמעונאים, קבלנים וקבלני-משנה בענף הבנייה.

במתן שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות. נותן השירות חייב להוציא חשבונית תוך ‎7 ימים מגמר מתן השירות.
כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו - מקרקעין או טובין - לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.