צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זיכוי ממס וקבלת החזרי מע"מ

 
מהו מס תשומות, ומהם הכללים הקשורים בניכוי מס זה?

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני-יבוא על שמך.
אם נרשמת למע"מ לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, מס התשומות ששילמת לפני הרישום, לא יהיה ניתן לניכוי.
אם חשבונית המס על התשומות הוצאה לפני רישומך במע"מ, תוכל לנכות את המס אם תוכיח, שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ולצורך ההקמה בלבד.

האם יש סוגים שונים של תשומות?

מבחינים בין שני סוגים של תשומות:
  • תשומות על ציוד ונכסים קבועים - אלו הן ההשקעות הנוגעות למבנה ולציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה בפעילות הרגילה של העסק. בתשומות מסוג זה כלולות רכישת הקרקע לעסק, הקמת המבנה, רכישת מכונות לייצור הטובין וכו'.
  • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן השירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים המתקבלים לצורכי העסק, כגון: סיוד, טלפון, חשמל, מים וכו'.

אם אני רוכש רכב לצורכי העסק, האוכל לנכות מס תשומות על הרכישה?

בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי
(כמשמעותו בתקנה ‎1 לתקנות מע"מ התשל"ו - ‎1976).
אולם יש עיסוקים, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות.
רשימת עיסוקים כאמור, נמצאת בכל משרד מע"מ אזורי.
על רכישת רכב מסחרי (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל) המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס תשומות.
למניעת ספקות בנושא זה, ולידיעה ברורה אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, מוצע שתברר את העניין במשרד מע"מ עוד לפני הרכישה.
לשם כך עליך להציג פרוספקט של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.

לגבי הוצאות שוטפות על רכב פרטי המשמש לצורכי עסק -
האם המס עליהן ניתן לניכוי ?

לגבי רכב פרטי המשמש לתפעול העסק, ניתן לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו (ולא על רכישת הרכב עצמו, כאמור), כלהלן:
אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - ניתן לנכות ‎2/3 ממס התשומות.
אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - ניתן לנכות ‎1/4 ממס התשומות.

אם אני קונה דירה שתשמש אותי לצורכי עסק,
האוכל לנכות מס תשומות על הרכישה?

על רכישת דירת מגורים אשר תשמש אך ורק לצורכי עסק, ניתן לנכות מס תשומות.
אולם, אם הדירה עתידה לשמש גם כמקום מגורים של העוסק, לא ניתן לנכות את מס התשומות.