צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים פיננסים לבדיקת הון

 
קבוצת יחסים המודדת את יציבותה הפיננסית של החברה בהתבסס על מידת תלותה בהון זר לצורך מימון פעילויותיה. ככל שעולה תלותה של החברה בהון זר למימון פעילויותיה נפגעת יציבותה הפיננסית עקב הקשיים העומדים בפני החברה בפירעון עלויות המימון הגבוהות הכרוכות בשימוש בהון הזר, כל זאת למרות השיפור החד שחל לכאורה בתשואת בעלי המניות של החברה על ההון העצמי הנמוך.

מנוף פיננסי:
מודד את רמת הסיכון של החברה שעולה ככל שמרכיב ההון הזר עולה.
מנוף פיננסי גבוה מביא להגדלת שיעור הרווח להון עצמי, כל עוד החברה מצליחה להשיג על השקעותיה תשואה גבוהה יותר מהריבית שהיא משלמת על ההלוואות.

מנוף פיננסי = הון זר (התחייבויות שוטפות + התחייבויות לזמן ארוך)
הון עצמי

יחס הון זר לסך הנכסים:
מודד את אחוז הנכסים של החברה הממומן על ידי הון זר, ככל שיחס זה גבוה יותר עולות רמות הסיכוי והסיכון של החברה.

יחס הון זר לסך הנכסים = הון זר
סה"כ נכסים

יחס הון עצמי:
בודק את אחוז הנכסים הממומן ע" הון עצמי. כאשר היחס הוא 1 אין התחייבויות. יחס זה הוא המשלים של יחס הון זר לסך הנכסים ל-1.

יחס הון עצמי = הון עצמי
סך הנכסים