צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים פיננסים לבדיקת תזרים מזומנים

 
יחסים הבודקים את יכולת החברה ליצור תזרים מזומנים מהפעילות השוטפת שלה. ככל שיכולת זו משתפרת גוברת היכולת שלה להתמודד עם משברי נזילות זמניים בהם היא יכולה להיתקל.

ניתן לבדוק יכולת זו באמצעות שלושה יחסים פיננסיים:

תזרים מזומנים ביחס למכירות:
היחס מודד את תזרים המזומנים שהעסק מפיק ביחס למחזור המכירות הכולל שלו, ככל שהיחס יותר גבוה פוחתת תלותו של העסק במקורות מימון חיצוניים למימון פעילותו.

תזרים מזומנים ביחס למכירות = תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
סה"כ מכירות שנתיות

תזרים מזומנים ביחס למאזן:
היחס מודד את היקף תזרים המזומנים של העסק ביחס לסך המאזן של העסק, המשמש מדד לגודלו של העסק. היחס משקלל מאזן ממוצע עקב השינוי שחל בסעיפי המאזן מתחילת השנה ועד סופה.

תזרים מזומנים ביחס למאזן = תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
מאזן ממוצע (ממוצע בין תחילת שנה לסוף שנה)

תזרים מזומנים ביחס לתשלומי ריבית:
היחס מודד את מידת יכולתו של העסק לממן את תשלומי הריבית וההצמדה השנתיים שלו,על כל מקורות המימון החיצוניים בהם עושה העסק שימוש. חשיבות היחס עולה ככל שהיקף עלויות המימון של העסק מכלל הוצאותיו מהותי יותר.

תזרים מזומנים ביחס לתשלומי ריבית = תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
תשלומי ריבית והצמדה שנתיים.