צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהם המסמכים שעלי להביא בעת רישום למע"מ?

 
אם אתה עוסק יחיד, הבא עמך את תעודת הזהות שלך, חוזה קנייה של מקום העסק, או חוזה שכירות מבוייל של מקום העסק.

ייתכן, שתתבקש להביא מסמכים נוספים הדרושים להוכחת הקמת העסק, פעילותו וקביעת סיווגו.