צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה לגבי רישום חברה בע"מ?

 
במקרה זה יש להביא אישור של רשם החברות על הרישום של החברה.
כמו כן יש לצרף תקנון ותזכיר של החברה כפי שאושר ע"י רשם החברות.

בעת הרישום במשרד, יש למסור את שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

כמו כן יש להציג חוזה קנייה או חוזה שכירות מבוייל, המעיד על קנייה או שכירות של מקום העסק.

אם העסק בשלבי הקמה, וטרם החל בפעילותו, ייתכן שתידרש להמציא מסמכים נוספים שמתוכם ניתן יהיה ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת סחורה, חוזים לביצוע פעולות, רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רשיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיו"ב.