צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מי יכול להיות עוסק פטור?

 
א) אם מחזור-העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מהסכום הקבוע בחקיקה (כיום עומד הסכום על 66,000 ש"ח), תהיה פטור מהגשת דוחות למע"מ. אם תסווג כעוסק פטור, פעם בשנה יהיה עליך להגיש למשרד מע"מ הצהרה לגבי גובה מחזור-העסקאות שלך. כאשר מחזור-העסקאות שלך יגיע לסכום הקבוע כאמור, תהפוך לעוסק החייב בדיווח.
לתשומת-לב - לעוסק פטור אסור להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו ! כמו-כן, הוא אינו רשאי לקזז מס תשומות בגין הוצאותיו.

ב) יחד עם האמור לעיל, יש לדעת, כי קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות החייבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת ללא כל קשר לגובה מחזור-העסקאות השנתי שלהם.בעלי עיסוקים כאמור, הם למשל: רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות.

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכו', תוכל לקבל במשרד מע"מ.

למידע נוסף בקרו במדריך המלא לפתיחת עסק