צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניהול מערכת ספרי החשבונות של העסק

 
מהי חשבונית?

עוסק חייב להמציא ללקוחו חשבונית עיסקה על כל מכירה או מתן שירות.

בחשבונית עיסקה חייבים להופיע הפרטים הבאים:

 • שם העוסק.
 • מספר העוסק.
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מספר תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
 • שם הלקוח ומענו.
 • תיאור הטובין או השירות.
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר היחידה.
 • סכום החשבונית.

אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מסבמקום חשבונית עיסקה, והנך חייב לעשות כן עפ"י דרישת הלקוח.

חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות בדו"ח מע"מ.

חשבונית מס הינה מסמך מודפס מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב,
הכולל את כל הפרטים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים "עוסק מורשה".
 • מספר העוסק המורשה.
 • המילים "חשבונית מס".
 • המילה "מקור" (ע"ג מקור החשבונית בלבד).
 • מספר החשבונית (מספר עוקב).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

יש לציין בחשבונית המס את שם הלקוח וכתובתו, פירוט העיסקה, מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח), המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
כמו כן חייבת להופיע חתימת העוסק או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסר בה אחד הנתונים או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים- אינה חשבונית כדין.

למידע נוסף אודות פתיחת עסק וניהולו בקרו במדריך שלנו.