phone-call
 
 
 
1599-590-690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Z.M - בית הספר ליזמות עסקית
 
 
 
 
 
צור עמנו קשר:
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קורס יזמות נדל"ן מורחב

 
 
 

למי מתאים הקורס

 
קורס השקעות בנדלן מתאים למי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בכל תחומי הנדל"ן, ליזום ולבצע עסקאות נדל"ן החל ברכישת דירה, שיפוץ דירה או ייזום פרויקטים בנדל"ן.
 
 
 

מתכונת הקורס

 
תוכנית הלימודים הייחודית כוללת השתלמות בת 30 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד, פעם או פעמיים בשבוע בהתאם למסלול הלימודים. הקורס כולל יישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.
 
 
 

תכנית הלימודים

 
תוכנית הלימודים הייחודית כוללת השתלמות בת 30 מפגשים

30 מפגשים שבועיים בני 4.5 שעות אקדמיות, כל אחד.
הקורס כולל יישום מעשי במסגרת מטלות מעשיות וכן הכנת פרויקט גמר.

 
 
יסודות הנדל"ן:

מבוא לעולם הנדל"ן
סקירה כלכלית של שוק הנדל"ן בארץ ובעולם, האם יש בועת נדל"ן?

מושגי יסוד בנדל"ן
סקירת נכסי נדל"ן
מושגי יסוד במקרקעין
עקרונות התכנון והבנייה
מוסדות התכנון והבנייה

סוגיות משפטיות

עקרונות משפטיים בהסכמי נדל"ן
הסכמי מכר ורכש
הסכמי שכירות והשכרה
הסכמי חכירה
פסיקות משפטיות בנדל"ן

מושגי יסודות הנדל"ן
עקרונות התכנון והבנייה בישראל
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965
תוכנית מתאר מקומית/ מפורטת + תשריט תב"ע לדוגמא
מהי תוכנית ומה מטרתה? תמ"א-תוכנית מתאר ארצית
פרקי התקנות השונים בחוק


השקעות בנדל"ן א'


תכנון הבנייה

תמ"א ותוכנית מתאר מקומית
תכנית בניין עיר
מפת ייעודי קרקע וטבלת זכויות
השבחה וירידת ערך

השבחות נכסים
בחינת כדאיות השבחה בנכסים
איתור נכסים בעלי פוטניציאל עודף
יחסי ברוטו נטו בנכסים
תמחור עלויות שיפוץ וחומרי גלם
ניהול הפרוייקט וכתבי כמויות

השקעות בנדל"ן
הפשרת קרקעות חקלאיות
הערכת שמאות לנכסי נדל"ן
דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי היתר
שווי קרקע ספקולטיבית

רישוי איחוד חלקות
איחוד חלקות - בהסכמה או שלא בהסכמת בעלים, ההליך ברשויות השונות
הליך הרישוי, המקרים בהם יידרש היתר בניה
אגרות בניה - ואגרות והיטלי פיתוח- מהם?
בתים משותפים, איחוד של חלקות, פיצול או חלוקה, מחיקת שעבודים

איתור ליקויי בנייה
חוק מכר דירות
עריכת סקר סביבתי
ליקוי בנייה נפוצים
קרינה אלקטרומגנטית
רטיבות, קרינה, חיפויים, ושלד
חשמל, אקוסטיקה, קורוזיה

ניהול פרויקטים והכרת חומרי גמר
התקשרות עם ספקים וקבלנים
ניהול תקציבים
ידיעה בבחירת חומרי גמר
אלמנטים מיוחדים של קונסטרוקציה
חתימת הסכמים עם קבלני משנה ובעלי מקצוע


מימון ומיסוי פרויקטים בנדל"ן


תכנית עסקית לפרויקט

בנייה והצגה של תכנית עסקית בנדל"ן
בחינת כדאיות של פרויקטים בנדל"ן
ניהול מו"מ אפקטיבי בנדל"ן (מומחה בניהול מו"מ)
טקטיקות ואסטרטגיות
טיפול בהתנגדויות וסגירה

היבטי מיסוי ביזמות נדל"ן
מס שבח
היטל השבחה
מס רכישה
מס ערך מוסף
פטורים במיסוי מקרקעין

מקורות מימון וניהול פרויקטים מול הבנק דיון וניתוח מטלת מימון
תכנון משכנתאות
ריבית אפקטיבית וחישובי ריבית
תנאים לאישור משכנתאות
ריבית קבועה, משתנה ובסיסי הצמדה
לוחות סילוקין
בניית תמהיל משכנתאות

מצגות ביניים השקעה בנדל"ן ללא הון עצמי וקריאת חוזים חוויתית (
הערכת פרוייקטים בנדל"ן של הסטודנטים
השקעות בנדל"ן ללא הון עצמי


השקעות בנדל"ן ב'


השקעות נדל"ן בחו"ל
סקירת משבר הנדלן בארה"ב
נדל"ן פרטי ומסחרי בארה"ב
רכישות מבנקים וכונסי נכסים
תשואות ברוטו ונטו
שיפוץ, מימון ומיסוי
ערים בארה"ב

סוגיות משפטיות בנדל"ן ב'
בדיקות תכנוניות
בדיקות קנייניות
זכויות של צדדים שלישיים
דמי מפתח

הצגת מערכות התכנון
הפקעה
איחוד חלקות
רישוי והיתרי בנייה
הקלות ושימוש חורג
פיצולי דירות
רכוש משותף
פטרים והנחות
מנהל מקרקעי ישראל

קבוצות רכישה/פינוי בינוי/תמ"א 38
קבוצות רכישה
קבוצות רוכשים
תמ"א 1/2 38
פינוי בינוי

הערכת שווי נדל"ן ונדל"ן מסחרי
נדל"ן מסחרי
יחסי חזית עומק
חישובי תשואה בנדל"ן מסחרי

מפגש עם יזם אורח (
פרזנטציות בהשקעות נדל"ן


תמ"א 38 - ה
תחדשות עירונית ופינוי בינוי

מבוא לעולם התמ"א

רקע תכנוני ומשפטי
סקירה על התכנית כולל שינויים, תיקון 1 ותיקון 2
רקע שוק, ניתוח רשויות מקומיות, תמורות בשוק וגופי מימון

תכנון אדריכלי

מורכבות תכנונית בראי רשויות מקומיות ופתרוניה
תהליך היתר בנייה ומורכבויותיו
מטלה לדוגמא

פינוי בינוי

שלבי יצירת עסקה של פינוי בינוי
תהליך מימוש התכנית ברשויות השונות

תמ"א בראי היזם
ניתוח פרויקט קונקרטי
התנהלות חוזית
בחינת כדאיות כלכלית
מימון בנקאי
ערבויות חוק המכר
מעורבות הבנק בפרויקט

היבט משפטי
בדיקות משפטיות מקדימות
דרכים לביצוע התקשרות ראשונית עם דיירים
דגשים בעסקת תמ"א 38 (1) ו- (2)
עקרונות לניהול משא ומתן משפטי
ייפוי כוח - חשיבותם ומשמעויותיהם
היבטים משפטיים של ליווי פיננסי כולל פרויקטים ללא ליוויניתוח משפטי של מנגנוני הפיקוח ועוד


תכנון קונסטרוקטיבי
רקע תכנוני - הנדסי
הצגת עקרונות החיזוק ההנדסי - תקן 413
הצגת מקרים ופתרונות - תכנון קונסטרוקטיבי - תמ"א
תכנון תמ"א 38 - הריסה ובנייה מחדש

היבט אדריכלי
תמ"א בראי הרשויות המקומיות
עקרונות ומדיניות
יצירת מסגרת תכנונית תוך ראייה מערכתית להתחדשות עירונית

היבט פרסומי
מהו מיתוג? מהי חשיבותו לכל מוצר בהתמקדות נדל"נית?
מיתוג ודגשים למשרד מכירות
תכנון קונספט שיווקי
מהי הדמיה? (כולל דוגמאות)

היבט יזמי
ביצוע פרויקט תמ"א 38 - מורכבות בתוספת בנייה על הקיים
מורכבות ביצוע בפרויקט הריסה ובנייה.

היבט משפטי
פינוי בינוי בראי משפטי והסכמי
עריכת חוזים בעסקת פינוי בינוי והיבטי מיסוי
הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות
שלבים משפטיים לגבי מכירת דירות בפרויקטים של תמ"א

מיסוי מקרקעין
מיסוי פרויקט תמ"א 38 - בעסקת תוספת על הקיים
מיסוי פרויקט תמ"א 38 - בעסקת הריסה ובנייה
סוגיות מיסוי שבח, היטלי השבחה, מס רכישה בעסקאות התחדשות עירונית.

שלבי פרסום פרויקט (מנכ"ל חברת פרסום)
בניית תמהיל מדיה לפרויקט (תמחור + גאנט)
מבוא למדיה - דגשים לבנייה ועיצוב מודעה

אתר בנייה
סיור באתר תמ"א 38
למידה בשטח - אתר בנייה

ארגז כלים ליזמים
ארגז הכלים לבוגר לקראת צעדים ראשונים בעולם התמ"א
מסמכים פיננסיים
מסמכים מסחריים

יזם אורח
הצגת מטלות הסטודנטים
ניתוח העבודות בראי כלכלי, תכנוני ושיווקי


משא ומתן

ניהול מו"מ אפקטיבי בנדל"ן


 
 
 

ספר במתנה לכל נרשם!

 
קורס יזמות נדלן - יסודות הנדלן
 
קורס יזמות נדלן - השקעות נדלן
 
היבטים משפטיים בהקמת וניהול עסק
 
בניית תכנית מימון עסקית
 
שיווק ומכירות ליזמים
 
 
 
 
 
 
בית הספר ליזמות עסקית הנו בית הספר היחיד בארץ היוצא מתוך משרד רואי חשבון ומשלב בתוכנית הלימודים פרקטיקה מעשית ומרצים בעלי ניסיון מקצועי רב.

תוכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד רואי חשבון מועלם ומועלם, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומעסיק כ-50 עובדים בשלוחות המשרד שברמת גן, בכפר סבא ובירושלים.

מתוך מטרה להקל על היזמים, היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות.

 
 
 

ללא תשלום נוסף:

 
מתוך מטרה להקל על היזמים,היזמים המתקבלים לתוכנית הלימודים זכאים להטבות הבאות ללא תשלום נוסף :

חונכות אישית של רואה חשבון או כלכלן ליזם במהלך 5 פגישות ליווי אישיות במהלך הקורס, הליווי כולל הכוונה מקצועית באיתור עסקאות נדל"ן, ליווי בניהול מו"מ עם בנק למשכנתאות ובחינת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בנדל"ן לקראת ההשקעה.

פתיחת תיק בכל רשויות המס לפעילות הנדל"ן.
בחינת התכנות פיננסית לפרויקטים בתחום הנדל"ן.
ליווי היזם בגיוס הון בנקאי.
תעודת גמר מתאם ביה"ס ליזמות עסקית תוענק לכל בוגר שיעמוד בחובות הנוכחות ובכל מטלות הקורס.
בית הספר ליזמות עסקית YZM הינו בית ספר יישומי, בעל ניסיון של 30 שנה המלמד יזמים כיצד לבחון, לבצע ולנהל עסקת נדל"ן מניבות תשואה, עסקאות השבחה ואקזיט וייזום פרויקטים בתחום הנדל"ן.

 

תעודת גמר

 
תעודת גמר מטעם בית הספר ליזמות תוענק לכל יזם שיעמוד בחובות הנוכחות ובכל מטלות הקורס.
 
 
 
 

על בית הספר ליזמות עסקית

 
בית הספר ליזמות עסקית הינו חלק ממשרד מועלם ומועלם רואי חשבון,המדורג בין 20 המשרדים הגדולים בארץ ומהווה את הבסיס לידע המקצועי היישומי שמועבר לתלמידים.

בית הספר ליזמות עסקית הוא ספק מורשה של משרד הביטחון ומכשיר פורשי צה"ל בתחומי היזמות העסקית,לאחר פרישתם משרות.