צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיעור דמי הביטוח והסכומים לעצמאיים

 

שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה

 

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע
ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח(שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי6.72 אחוזים
(החל ב-01.07.2002)
11.23 אחוזים (החל ב-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות3.10 אחוזים
(החל ב-01.01.1995)
5.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006)
סך הכל9.82 אחוזים
(החל ב-01.07.2002)
16.23 אחוזים (החל ב-01.01.2006)