צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיעור דמי הביטוח והשיעור לשכירים

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר

 
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)

מעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי4.14 אחוזים (החל ב-01.01.2007)0.40 אחוזים (החל ב-01.01.2006)4.54 אחוזים (החל ב-01.01.2007)
דמי ביטוח בריאות-3.10 אחוזים (החל ב-01.01.1997)3.10 אחוזים (החל ב-01.01.1997)
סך הכל4.14 אחוזים (החל ב-01.01.2007)3.50 אחוזים (החל ב-01.01.2006)7.64 אחוזים (החל ב-01.01.2007)

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירביתהחייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

מעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי5.68 אחוזים (החל ב-01.07.2005)7.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006)12.68 אחוזים (החל ב-01.01.2006)
דמי ביטוח בריאות-5.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006)5.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006)
סך הכל5.68 אחוזים (החל ב-01.07.2005)12.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006)17.68 אחוזים (החל ב-01.01.2006)

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח היא 35,760 ש"ח לחודש (החל ב-01.01.2006).
החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד
בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע)