צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוזים

 
כל יזם המקים עסק חדש או בעל עסק קיים, מקיים התקשרויות חוזיות ומשפטיות עם לקוחות, ספקים, בעלי נכסים, עובדים, בנקים ורשויות.

במאמר זה אנו מפרטים על קצה המזלג את ההיבטים המשפטיים של החוזה
מהו חוזה ?
על פי חוק החוזים, חוזה זוהי הצעה של א' שנתקבלה על ידי ב' והיא לאו דווקא חייבת להיות בכתב, אולם ישנם חוזים מסוימים שהחוק מחייב שהם יהיו בכתב כגון חוזה במקרקעין.
לדוגמא : אני מציע לחבר שלי למכור לו את האופניים שלי תמורת 100 ש''ח, במידה והוא מסכים, נחתם בננו חוזה על ידי הצעה וקיבול. במידה והוא לא מסכים לקנות את האופניים תמורת 100 ש''ח, לא נחתם ביננו חוזה. במידה והוא אומר לי שהוא רוצה לקנות את האופניים תמורת 50 ש''ח שזוהי הצעה חדשה שתהפוך לחוזה במידה ואני אקבל אותה.

צריכים להתקיים מספר תנאים כדי שחוזה בין 2 צדדים יחייב אותם:

o צריכה להיות הצעה.
o צריך להיות קיבול – הסכמה להצעה.
o 2 הצדדים צריכים להתייחס לאותו הדבר בהצעה וההסכמה.
o 2 הצדדים צריכים לנהל משא ומתן בתום לב ובדרך מקובלת.

מה זה אומר "תום לב" ו"דרך מקובלת" ?
בקצרה – זה אומר שאסור לרמות, או להסתיר מידע מהותי, כך שאם המידע הזה לא היה מוסתר, אלא ידוע לצד השני, הצד השני לא היה מתקשר בחוזה!

כמה זמן הצעה שהצעתי תהיה בתוקף?
o כמה זמן שהגדרתי – למשל, יש לך 7 ימים להיענות להצעה...
o אם לא הגדרתי, אז זמן סביר. מהו זמן סביר? הזמן שייחשב סביר משתנה בהתאם לנסיבות. תחשבו על סביר בהקשר של כמה זמן אתם הייתם מצפים שיאפשרו לכם לחשוב על ההצעה!

הסכמה בהתנהגות – מהי?
זוהי הסכמה הנובעת או משתמעת מהתנהגות הניצע.

האם אני יכול לחזור בי מההסכמה?
בעיקרון, לא! ברגע שהייתה הצעה וקיבול ביחס למשהו מוגדר וברור, והתנאים ברורים ומוסכמים – אז אי אפשר לסגת מהחוזה ולהגיד אוווווופס, התחרטתי!
מה עם טעות? או הטעיה
?
הכלל הוא פשוט יחסית:
1. אם התקשרתם בחוזה על בסיס מידע שגוי,
2. ולולי המידע השגוי לא הייתם מתקשרים בחוזה,
3. והצד השני ידע או היה צריך לדעת שאם היה ברשותכם המידע הנכון – לא הייתם מתקשרים בחוזה,
4. אז ההתקשרות שלכם בחוזה נעשתה בטעות, ואתם רשאים להודיע על ביטול החוזה.
* אבל אם הטעות היא בקשר לכדאיות העסקה אז לא ניתן להודיע על ביטול.
כשיש טעות של צד אחד, יש הטעיה הנעשית על ידי הצד השני.

הטעיה – אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, נוהג או הנסיבות – היה על הצד השני לגלותן!

מה לגבי כפייה או עושק? כפיה ועושק דומים אחד לשני.

כפייה של התקשרות בחוזה זה למעשה כשמישהו מאיים עליכם "אם לא תחתמו על החוזה או אם לא תשלמו, אז........" – ואת המשך המשפט תשלימו לבד ככל העולה בדמיונכם.

עושק זה כשצד אחד מנצל "בעדינות" את המצוקה של הצד השני, או את חולשתו השכלית או הגופנית, את חוסר ניסיונו של הצד השני. עושק זה גם כאשר תנאי החוזה כל כך בלתי סבירים לעומת המקובל בשוק.

מהו חוזה למראית עין?
זהו למעשה לא חוזה אמיתי, ובד"כ מטרתו היא לרמות מישהו. לכן, חוזה למראית עין – בטל ואין לו תוקף = אי אפשר לאכוף אותו. לדוגמא העברת נכסים לקרוב משפחה על מנת להתחמק מחובות.
מהו חוזה פסול?
חוזה פסול הוא חוזה שתוכנו או מטרתו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור. כריתת חוזה כזה למעשה בטלה והחוזה לא יהיה אכיף. לדוגמא : חוזה למכירת איברים.
מהו חוזה על תנאי?
זהו חוזה שקיומו מותנה בקרות אירוע או לחליפין, תנאי הקובע כי החוזה יפקע בקרות אירוע מסוים. לדוגמא : חוזה שקובע שאם מחזור מכירות של חברה יעבור את המיליון דולר רק אז תשולם תמורה.
מה לגבי קיום/ביצוע החוזה?
בדומה לשלב המשא ומתן טרום החוזה, גם בקיום החוזה, ביצועו ומימוש הזכויות מכוחו - יש לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת.


מה קורה אם לא ממש סיכמנו את כל פרטי החוזה בבירור?
o מועד קיום ההתחייבות – אם לא נקבע במפורש, אז תוך זמן סביר. שוב, זמן סביר הוא מושג המקבל משמעות בהתאם לנסיבות.
o הגדרה כללית של סוג המוצר או השירות כגון, התחייבתם לרכוש מקרר, אבל לא הגדרתם של איזה יצרן או מה הדירוג האנרגטי של המקרר, אז הספק צריך לספק לכם מוצר או שירות בטיב בינוני.
תמורה – אם לא הוגדר סכום מסוים עבור המוצר או השירות – חובה על הרוכש לשלם סכום שהיה ראוי במועד ההתקשרות בחוזה. לדוגמא : מצב בו קיבלתי שירות של עו''ד ולא סיכמנו על תשלום, התשלום יהי על פי חוק לשכת עורכי הדין.

בקורס יזמות עסקית בבית הספר ליזמות עסקית,נעמוד בהרחבה על כל הדגשים המשפטיים הנוגעים להקמת עסק חדש, ולניהול עסק קיים,עקב החשיפה המשפטית הרבה הקיימת כיום לכל בעלי העסקים,הן מצד לקוחות והן מצד ספקים בנקים ועובדים תוך פירוט כל החשיפות המשפטים בפניהן עומד כל יזם.נכתב ע''י עו''ד אסנת דפנה לוין