phone-call
 
 
 
1599-590-690
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.Z.M - בית הספר ליזמות עסקית
 
 
 
 
 
צור עמנו קשר:
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חונכות אישית ליזמים

 
יועצי בית הספר והקורס ליזמות עסקית, כלכלנים ויזמי נדלן מעניקים ליווי אישי ליזמי נדלן מתחילים ומתקדמים החל באיפיון ההשקעה המתאימה לכל יזם, טווח הזמן (קצר או ארוך), מאפייני הנכס, דירות, משרדים פרוייקטים בבניה והשקעה בקרקעות, היבטי מימון ומיסוי.