צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך לפתיחת עסק

 

החלטתם לפתוח עסק – מזל טוב! מעבר לרעיון לגיבוש התכנית העסקית ולגיוס ההון,ישנם כמה עניינים בירוקרטים שמצריכים ביקור בכמה משרדים ממשלתיים לפני העסק שלכם יקרום עור וגידים. המדריך הבא יעשה לכם סדר בכל מה שאתם בתכל'ס צריכים לעשות בכדי לפתוח ולנהל עסק בישראל.

גם אם היקף העבודה שלכם מזערי ואתם עושים עבודות קטנות בהזמנה וגם אם העסק שלכם עוד לא הרוויח שקל - אתם עדיין חייבים בתיעוד ודיווח של הכנסה זו, שאם לא כן אתם עוברים עבירת מס וחשופים לקנסות ולכתבי אישום פליליים.

שורה תחתונה: לעולם (!!!) אל תתחילו בפעילות עסקית מבלי שהודעתם על כך כדין לרשות המיסים ולביטוח הלאומי ופתחתם את התיקים הנדרשים.
ייתכן ובעבר, אפילו הלא רחוק, פתיחת תיקים ברשויות היה דבר מפחיד ומאיים – הרי בירוקרטיה למול מערכת ארכאית שמתפקדת ביעלות של המאה ה- 18... אולם בימינו אנו, פתיחת התיקים זה דבר ממש פשוט – 3 טפסים אותם אתם צריכים להגיש – אחד לכל רשות רלבנטית.
 

מס הכנסה

 

בין אם העסק שלכם הינו עוסק פטור או עוסק מורשה, אתם תהיו חייבים דיווח ותשלום מס הכנסה על הכנסות העסק.

במשרד פקיד השומה הסמוכה למקום העסק עליכם למלא ולהגיש טופס מספר 5329 בצירוף צילום תעודת זהות. אם אתם צפויים להעסיק עובדים, עליכם לציין זאת בסעיף ג' ובאותו מעמד ייפתח לכם גם תיק ניכויים.

כיצד מס הכנסה ייגבה מכם ?

  • מקדמה – תשלום אותו תתבקשו לשלם בתחילת השנה. פקיד השומה ישלח לכם פנקס מקדמות ובו נקוב שיעור מסוים מהכנסתכם כפי שנקבע על ידו. עליכם יהיה לשלם כל מקדמה אחת לחודשיים.
  • ניכוי מס במקור: ייתכן וחלק מהלקוחות שלכם יהיו חייבים לנכות מס במקור מהתשלום שהם נותנים לכם. במילים אחרות, הלקוח משלם למס הכנסה בשמכם. בסוף השנה תקבלו מכל הלקוחות אישור על כל הסכומים שנוכו במקור, ותצרפו אותו לדו"ח החודשי.
  • לאחר הגשת דו"ח סיכום שנתי למס הכנסה (דו"ח המפרט את כלל בשנה שעברה), יתבצע חשבון סופי עם ותקבלו מכתב המפרט אם עליכם לשלם מס נוסף (או לחלופין, אם שילמתם יותר מדי, וזכאים להחזר מס).

למידע נוסף:
 

ביטוח לאומי

 

עליכם לגשת לסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי ולהגיש טופס "דין וחשבון רב שנתי" (טופס 6101).

בטופס תתבקשו (סעיף 4) להעריך כמה שעות בשבוע אתם מתכוונים להקדיש עסק, ומהם הרווחים הצפויים ממנו. הערכה זו חשובה, מכיוון שלפיה יקבע הביטוח הלאומי את מעמדכם ואת גובה המקדמות שתידרשו לשלם מדי חודש בחודשו עבור הכנסתכם כעצמאיים.
לאחר פתיחת התיק תקבלו פנקס תשלומים מהביטוח הלאומי שאותו יש לשלם מדי חודש. בסוף השנה, לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, יתבצע חשבון סופי עם הביטוח הלאומי ותידרשו לשלם הפרשים (או לחלופין, לקבל החזרים) כתלות בהכנסותיכם.

כעצמאיים יהיה עליכם לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 9.82% בחודש עד להכנסה חודשית של 5,556 ש"ח (עדכנית ל-2017). מכל שקל שתרוויחו מעבר לכך (עד לתקרה של 43,240 ש"ח בחודש), תיאלצו להפריש 16.23% נוספים לביטוח לאומי ומס בריאות.

לקריאה נוספת בנושא:

 

מס ערך מוסף (מע"מ)

 
מע"מ הוא מס בשיעור אחיד (18% עדכנית ל-2018) המתווסף למחיר הסופי של המוצר או השירות בכל שלב בשרשרת הייצור, עד שהוא מגיע לצרכן שבסופו של דבר נושא בעלותו.
החוק מחייב כל אדם הרוצה לפתוח עסק, להגיע ולהירשם במשרדי המע"מ הקרובים לאזור המגורים שלו ולהגיש "טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף" (טופס 821) .

בכדי להירשם במשרדי המע"מ עליכם להצטייד במסמכים הבאים:
- תעודת הזהות
- אישור מהבנק עם פרטי חשבון הבנק העסקי (או צילום שיק)
- חוזה עבודה או התקשרות עסקית
- חוזה שכירות או חוזה רכישה של העסק

בטופס יש למלא אך ורק את חלק א' בטופס (חלקים ב' ו-ג' מיועדים לחברות), ובו עליכם לפרט את פרטיכם האישיים, את פרטי העסק ותחום העיסוק.
הסעיף החשוב ביותר בטופס הינו הסעיף הדן במחזור השנתי המשוער של העסק, שלפיו ייקבע מעמד העסק – עוסק מורשה או עוסק פטור. בסעיף זה עליכם לתת הערכה בדבר גובה ההכנסות שהעסק צפוי להניב בשנה הראשונה לקיומו.

עוסק פטור (לשעבר: עוסק זעיר) הוא עסק שמחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ- 99,096 ₪. בעל עסק הפטור מתשלום מע"מ, וככזה אינו גובה מע"מ מלקוחותיו.
  • ישנם תחומי עיסוק המחייבים את בעליהם להירשם כעוסק מורשה (אדריכל, רופא, עורך דין, או כל מקצוע חופשי אחר המופיע בתקנות מע"מ), גם כאשר מחזור העסק שלהם נופל בגדר התחום של עוסק פטור.

עוסק מורשה הוא עסק שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על- 99,096 ₪. עסק מורשה חייב בתשלום ודיווח שוטף למע"מ, וככזה נדרש לגבות מע"מ מלקוחותיו.

לאחר הרישום תקבלו בו במקום תעודת עוסק (פטור או מורשה), שעמה תוכלו לגשת לתחנה השניה במסלול – משרדי מס הכנסה.

לקריאה נוספת בנושא:

 
 

ההתנהלות השוטפת לאחר הקמת העסק

 
 
מגיע לכם מזל טוב! צלחתם בהצלחה את הביקור בשלושת הרשויות וכעת אתם יכולים להתחיל מבחינה חוקית אתת הפעילות העסקית שלכם - לתת שירות ולקבל כספים. מכאן ואילך ההתנהלות השוטפת היא פשוטה למדי, אך חייבת להיעשות בכפוף למספר כללים ברורים מכוח הוראות ניהול ספרים (ניהול פנקסי חשבונות):

תיעוד פנים:
הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לזכור מרגע העסק שלכם נוצר זה החובה לתעד כל קבלת כסף, בין אם אתם עוסק פטור ובין אם אתם עוסק מורשה. זה יכול להיעשות על ידי פנקס קבלות פשוט אותו תוכלו לקנות מכל חנות כתיבה או שימוש בתוכנת און ליין לניהול חשבונות (שאושרה על ידי מס הכנסה).

על כל תקבול, כלומר, בכל פעם שמשלמים לכם – במזומן, צ'ק, אשראי, העברה בנקאית, העברה בפייפאל ועוד, עליכם להוציא קבלה למשלם ולשמור העתק אצלכם.

תיעוד חוץ:
את כל הקבלות והחשבוניות שהתקבלו מספקים יש לשמור גם כן בקלסר נפרד ("תיק תיעוד חוץ"), ולהקפיד להזין את פרטיהן בתוכנת הנהלת החשבונות עמה אתם עובדים.

עוסק פטור רשאי לבקש להכיר בהוצאותיו — בהנחה שהיו הכרחיות כדי לייצר את ההכנסה — כהוצאות מוכרות לצורכי מס, ולקזז אותן כנגד הכנסתו החייבת. ככל שלעסק יש הוצאות מוכרות רבות יותר, כך ההכנסה החייבת, כלומר הרווחים, תהיה נמוכה יותר, מה שיקטין גם את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי. מס הכנסה מוטל על רווחים בלבד. ככל שהרווחים קטנים יותר – המס נמוך יותר.

לפי ההוראות, יש לשמור את תיעוד הפנים והחוץ לפחות 7 שנים אחורה, כדי שיהיו זמינים למקרה שמס הכנסה יחליט לעשות לכם ביקורת.

דיווחים ותשלומים שוטפים:

עוסק פטור נדרש לשלם ו/או לדווח לרשויות השונות במועדים הבאים:
  • אחת לחודש יש לשלם מקדמה לביטוח לאומי בסכום שנקוב בפנקס שנשלח אליכם הביתה. ניתן לשלם באינטרנט.
  • אחת לחודשיים יש לשלם מקדמה למס הכנסה לפי השיעור שנקבע בפנקס שנשלח אליכם הביתה. ניתן לשלם באינטרנט.
  • אחת לשנה, עד ה-31 לינואר יש לדווח למע"מ על גובה ההכנסות שלכם בשנה החולפת ("הצהרת עוסק פטור"). מע"מ ישלחו לכם מכתב (אדום בוהק) הביתה, אך ניתן להתעלם ממנו ובמקום זה להצהיר באינטרנט.
  • אחת לשנה, עד ה-30 באפריל יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. הדו"ח (טופס 1301), על שלל נספחיו, נועד לספק לרשויות תמונת מצב על פעילותכם הכלכלית במהלך שנת המס (1 לינואר – 31 לדצמבר). הדו"ח מפרט את הכנסותיכם מכל המקורות: מעסק, ממשכורת, משכר דירה, מקצבאות, מניירות ערך וממקורות נוספים, ומשקלל אותן יחד עם פרמטרים שונים (כגון נקודות זיכוי ממס) על מנת שהרשויות תדענה למסות אתכם בהתאם.
  • את הדו"ח יש להגיש במשרדי מס הכנסה לאחר ששודר באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים (אם אתם בנות 62+ או בני 67+, ו/או הכנסתכם מכל מקורות ההכנסה נמוכה מ-81,330 ש"ח, אינכם חייבים להגיש דו"ח מקוון).
  • אפשר להגיש את הדו"ח לבד (כדאי להיעזר בחוברת ההסבר המעולה של מס הכנסה). לחלופין, אפשר להגיע למס הכנסה עם כל המסמכים ולהיעזר ביועצים שם; ואפשר גם לפתור את הבעיה בכסף ולשכור יועץ מס או רואה חשבון שיגיש את הדו"ח במקומכם. מה שחשוב הוא להגיש את הדו"ח במועד ובאופן המדויק ככל הניתן — או שייכנסו בכם.

לאחר הגשת הדו"ח, תקבלו מכתב ממס הכנסה (ומביטוח לאומי) המפרט אם נותר לכם חוב לרשויות או שמא מגיעים לכם החזרים, שיגיעו ישירות לחשבון הבנק שציינתם בדו"ח.

למה חשוב לקבל ליווי מקצועי בתהליך פתיחת עסק?
אם אתם עומדים לפני פתיחת עסק, ליווי מקצועי הוא קריטי עבורכם. רבים בטוחים כי הם יכולים להשלים את תהליך פתיחת העסק בעצמם, לבצע את הניהול לבדם ולהוביל את העסק להצלחה בקלות, אך זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע.
בעידן של היום, בו התחרות גבוהה מאוד, ועסקים חדשים נסגרים פעמים רבות בתוך שנה - שנתיים בלבד מיום ההקמה שלהם, חשוב מאוד לבצע את התהליך בצורה נכונה.
לכן, אם אתם עומדים לפני פתיחת עסק, עליכם לעבוד עם מומחים אשר ילוו אתכם לאורך כל הדרך ויאפשרו לכם להיות בטוחים כי אתם עושים כל צעד באופן הנכון ביותר, יסייעו לכם לתכנן נכון את העסק שלכם, לבנות את התקציב וכל מה שאתם זקוקים לו בכדי להגיע לעסק מצליח.