צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV - ערך נוכחי

 
ערך נוכחי
ערך נוכחי של סכום כסף חד פעמי שצפוי להתקבל בעתיד, בעוד n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.

ערך נוכחי סדרתי
ערך נוכחי של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל בכל תקופה, במשך n תקופות, בהנחה שהריבית בכל אחת מהתקופות קבועה ושווה.
הנוסחה מהווה פיתוח של הנוסחה הבאה:

ערך נוכחי סדרתי של תזרים הכנסות אינסופי
ערך נוכחי של סדרת תקבולים קבועים ושווים שצפויים להתקבל בכל תקופה ותקופה, במשך תקופה העולה על 50 תקופות לפחות או עד לאינסוף.